Kortsigtet værdiskabelse med langsigtet værdi

Friis & Partners tilbyder konsulentydelser og ledelsesbistand til ejere og ledelsen i små og mellemstore virksomheder.

Virksomhedsrådgivning

- sparring til det strategiske arbejde

Forretningsudvikling

- aktiv involvering i tilpasning og drift