Vores ydelser

Virksomhedsrådgivning

 • Ledelsesbistand til virksomheder, herunder ejerledede virksomheder
 • Støtte til bestyrelsesarbejdet - fx afgrænsede konsulent- og analyseopgaver eller gennemførelse af strategiske beslutningsprocesser
 • Udvikling, udarbejdelse og implementering af forretningsplaner i samarbejde med virksomhedens ledelse
 • Turnaround i det ejerledede landbrug

Forretningsudvikling


 • Markeds-, produkt- og konkurrentanalyser
 • Sparring i forbindelse med vurdering og udvikling af virksomhedens potentiale
 • Konsulentydelser og projektledelse ved tilpasning og optimering af virksomhedens struktur og drift
 • Virksomhedsbeskrivelse samt vurdering og prioritering af forretningsområder i forbindelse med Turnaround
 • Rådgivning i forbindelse med generationsskifte
 • Assistance ved afvikling, opkøb, frasalg og fusion

Miljørådgivning


 • Udarbejdelse af miljøvurderinger af landbrug og landbrugsprojekter i udlandet - baseret på internationale standarder, som kræves af fonde og af finansieringsinstitutioner, der udsteder eksportgarantier eller finansierer projekter i udlandet.
 • Evaluering af eksisterende miljøvurderinger